Blog

Na czym polegają testy aplikacji?

Na czym polegają testy aplikacji?

Jednym z głównych procesów związanych z tworzeniem oprogramowania mobilnego jest testowanie aplikacji. Ma on na celu zapewnienie jej odpowiedniej jakości, a także walidację oraz weryfikację.

Weryfikacja i testy aplikacji

Weryfikacja aplikacja pozwala na skontrolowanie, czy wytworzone oprogramowanie jest całkowicie zgodne ze specyfikacją. Natomiast za pomocą walidacji można sprawdzić, czy aplikacja zgodna jest ze wszystkimi oczekiwaniami jej użytkownika. Testowanie aplikacji można wdrożyć w niemal dowolnym momencie jej wytwarzania. Zależy to głównie od zastosowanej metody. W przypadku podejścia kaskadowego, testy aplikacji zaczynają się razem ze zdefiniowaniem wymagań i są kontynuowane również po zaimplementowaniu wymagań. Najnowocześniejsze sposoby na testowanie aplikacji skupiają się przede wszystkim na testach jednostkowych, a także zautomatyzowaniu weryfikacji.

Pomysł na aplikację i jej testowanie

Nawet najbardziej złożone testy aplikacji nie są w stanie wykryć wszystkich jej defektów. Pozwalają jedna na dostarczenie informacji, które potwierdzają jej zgodność z wymaganiami oraz oczekiwaniami klienta. W testowaniu aplikacji nie chodzi o sprawdzanie jej pod kątem wszystkich parametrów, a jedynie wyselekcjonowanych. Nawet najlepszy pomysł na aplikację nie może zostać zrealizowany bez przeprowadzenia testów. Dzięki testom aplikacji we wczesnej fazie projektu, wykrycie defektów może przyczynić się do niższych kosztów ich naprawy, co jest bardzo ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Bardzo często doskonałe pomysły na aplikacje nie mogą być prawidłowo zrealizowane nie tylko ze względu na błędy kodowania, ale również nieprawidłowo zdefiniowane wymagania. Dzięki temu podczas testów aplikacji możliwe jest również przeprowadzenie analizy statystycznej.

Standardowe testy aplikacji

Istnieje kilka sposobów testowania aplikacji, k tórych dowiesz się więcej na https://supportdevs.com/co_robimy/. Proces ten można przeprowadzić z uwzględnieniem weryfikowanych obiektów, na przykład przeprowadzając testy komponentów, klas, systemów czy podsystemów zintegrowanych. Wyróżnia się również testowanie strukturalne, podczas którego weryfikowany jest kod źródłowy oraz warstwa interfejsu. Dokonuje się także testów bazujących na wymaganiach, które weryfikują zgodność implementacji z wymaganiami, na przykład pod kątem funkcjonalności. Wyróżnia się także metodę weryfikacji uwzględniającą testy statyczne, które przeprowadzane są bez uruchamiania aplikacji. Natomiast testy dynamiczne wymagają pracy bezpośredniej, na aplikacji jednocześnie uruchomionej.