Blog

Odzież ochronna a robocza

Są ubrania, w których po prostu się pracuje. I takie, których zadaniem jest chronić ludzi przed konkretnymi niebezpieczeństwami. Czym dokładnie się różnią?

Pozornie podobne, różnią się zasadniczo. Odzież robocza to standardowe, choć przystosowane do wykonywania różnych czynności ubrania – kombinezony, koszule czy spodnie. Ich rola jest dość jasna – chodzi o to, żeby dobrze się pracowało, żeby nic się nie zniszczyło lub żeby można było zidentyfikować pracownika. Odzież ochronna to nieco inna historia.

Ochrona dopasowana do ryzyka

943956582_342Przede wszystkim, nie można określić tym mianem ubrań, które wykorzystywane są w standardowych warunkach. Przykładowo, tam gdzie występuje jedynie ryzyko ubrudzenia, a nie ma żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Odzież ochronna z zasady ma bowiem podnosić bezpieczeństwo pracy. A żeby do tego doszło, musi pojawić się jakieś ryzyko.

W praktyce oznacza to, że odzież ochronna musi być przystosowana do specyficznych, trudnych warunków od samego początku. Już na etapie projektowania należy myśleć o tym, jaki jest cel jej wykorzystywania. Podobnie, wykonanie powinno uwzględniać potrzebę ochrony.

Nie można przy tym zapominać o komforcie wykonywania zadań. Odzież ma chronić, ale i umożliwiać normalną pracę.

Certyfikaty dają pewność

Ponieważ odzież tego typu ma ograniczać ryzyko, nie może być produkowana dowolnie. O tym, czy znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku decydują obowiązkowe certyfikaty. Jednym z powodów ich stosowania jest niemożność oceny przydatności takiej odzieży przed kontaktem z niebezpieczną substancją czy pojawieniem się zagrażającej życiu sytuacji. Kiedy coś takiego się zdarzy, nie można liczyć na to, że odzież wytrzyma. Trzeba mieć pewność.

Z tego powodu odzież ochronna wykorzystywana do różnych prac musi spełniać konkretne wymagania. Do sytuacji powinny być dopasowane zarówno materiały jak i sposób wykonania.

W niektórych przypadkach dopasowanie obejmuje także samych pracowników. Są sytuacje, w których ma to niebagatelne znaczenie – na przykład, gdy chodzi o kombinezony.

Różne zagrożenia, ta sama ochrona

Warto także powiedzieć sobie, przeciw jakim zagrożeniom może być stosowana odzież ochronna. Wśród najważniejszych wymienić można czynniki chemiczne i biologiczne. Na liście znajdują się także te mechaniczne oraz termiczne.

Szczególnie ważna jest ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może skutkować nawet śmiercią.

Można także wykorzystywać odzież ochronną do zabezpieczenia przed deszczem czy mrozem. To ważne, gdy prace wykonywane są na zewnątrz i istnieje ryzyko narażenia zdrowia w wyniku działania czynników meteorologicznych.

Widać wyraźnie, że różnice między odzieżą ochronną a roboczą są spore. Warto w szczególności pamiętać o tym podczas wyboru dostawcy tej pierwszej. Nawet drobne niedociągnięcia mogą bowiem skutkować poważnymi obrażeniami czy wręcz śmiercią.