Blog

Odzież ochronna – przeciw chemii

Substancje chemiczne to poważne zagrożenie, którego zlekceważenie może prowadzić nawet do śmierci pracownika. Na szczęście jest specjalna, chroniąca go odzież.

Są sytuacje, w których pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Ryzyko jest poważne: jeśli będą pracowali bez zabezpieczenia, mogą narazić się na poważne schorzenia. W skrajnych przypadkach skutkiem może być nawet śmierć.

Z ryzykiem nie ma żartów

01209220.interactive.aCo stanowi zagrożenie dla pracowników? W przypadku czynników chemicznych rozrzut jest dość duży. Mamy więc ryzyko wynikające z pojawienia się gazów i pary, ale też wywoływane przez ciecze i pyły. Każde z nich zagraża bezpieczeństwu w stopniu poważnym, włącznie ze skutkiem śmiertelnym.

W codziennym użytkowaniu zagrożenia są stałe jednak zdarzają się sytuacje, w których ich poziom rośnie. To, na przykład awaria chemiczna czy katastrofa. W takim wypadku odzież ochronna musi być na tyle trwała, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo.

Nieprzypadkowo ubrania tego rodzaju muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać konkretne normy. Nie ma żartów – jak jest dobrze, nic się nie dzieje, kiedy jednak dochodzi do wypadku…

Niebezpieczeństwo w różnych branżach

Trzeba przy tym pamiętać, że zagrożenia związane z substancjami chemicznymi są spotykane stosunkowo często. Z pewnością nie jest tak, że pojawiają się jedynie w super tajnych laboratoriach. Przeciwnie, mają z nimi do czynienia pracownicy wielu branż.

Jakich konkretnie? Najczęściej spotyka się ryzyka związane z chemią w przemyśle chemicznym (co nie jest zaskoczeniem), ale też spożywczym i farmaceutycznym. Szczególną kategorią zagrożeń są prace związane z wykorzystaniem środków chemicznych w rolnictwie. Opryski pól powodują wyniszczanie różnych organizmów, nie można więc spodziewać się, że będą neutralne dla ludzi.

Stosując różnego rodzaju biopreparaty, lub bakterie do szamba powinno się stosować kompletną odzież ochronną. Kupując preparat Bio7 http://sklepekozet.pl/pl/p/Bio7-ENTRETIEN-1-kg/14 dostaje się dokładną instrukcję użycia i wszystkie przeciwwskazania.

Dobór odzieży do przypadku

Ze względu na duże zróżnicowanie zarówno samych zagrożeń jak i branż, w których występują odzież ochronna musi być produkowana w sposób uwzględniający konkretne potrzeby. Jej dobór musi wynikać ściśle z przeznaczenia. Inne ubrania stosowane będą przy opryskach, inne w laboratoriach kosmetycznych.

To dlatego wybór odzieży musi uwzględniać rozmaite czynnik. Najważniejszy jest oczywiście rodzaj zagrożenia. Istotne są jednak także stężenie oraz intensywność substancji, która powoduje zagrożenie. Ważne jest też to, jak długo pracownik przebywa w miejscu zagrożonym.

To ważne, ponieważ w sytuacjach, gdy czas zagrożenia jest długi, wykorzystywane są inne materiały (tkaniny powlekane i impregnowane) niż gdy jest krótki (włókna i folie).

I wreszcie – ponieważ w odzieży ochronnej trzeba pracować, ważna jest większa ochrona niektórych części ciała.

Sześć rodzajów zagrożeń

Podjęcie decyzji może ułatwić podział odzieży chroniącej przed chemią na sześć różnych kategorii. W pierwszej i drugiej kluczowa jest ochrona przez gazami, parą, cieczą i drobnymi cząsteczkami, a więc tym, co może pojawić się w powietrzu. Typ trzeci chroni przed strumieniem cieczy, a czwarty przed cieczą rozpyloną. W typie piątym najważniejszy jest pył, a w szóstym – zagrożenie wynikające z opryskania cieczą.