Proces powstawania węglików spiekanych

Proces powstawania węglików spiekanych

Mianem węglika spiekanego określa się sproszkowany materiał metalurgiczny, który jest kompozytem cząstek węglika metalu oraz odpowiednio bogatego w metaliczny kobalt spoiwa. Węgliki spiekane które mają być stosowane do skrawania metalu, zawierają decydowaną większość fazy twardej. Dzięki temu nawet zużyty produkt może zostać oddany do skupu węglików spiekanych. czytaj więcej →