Blog

Testowanie aplikacji – najważniejsza część projektu wdrożeniowego

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która faza wdrożenia aplikacji jest najważniejsza. Dla programistów najważniejszą częścią będzie stworzenie aplikacji na podstawie założeń biznesowych, z kolei dla końcowych użytkowników, którzy byli odpowiedzialni za pomysł na aplikację, istotne jest samo wdrożenie aplikacji, pozwalającej na usprawnienie procesów w danej organizacji. Z kolei z punktu widzenia zespołu odpowiedzialnego za testowanie nowych aplikacji i programów najważniejszym elementem jest faza testów. To właśnie testowanie aplikacji pozwala na wychwycenie niedoskonałości programu, ale również na sprawdzenie sytuacji awaryjnych, aby sprawdzić, jak system będzie działać.

Faza projektowa przy tworzeniu aplikacji

Pierwszym etapem, jaki rozpoczyna tworzenie aplikacji, jest pomysł na aplikację, który następnie należy przełożyć na język konkretnych oczekiwań i funkcjonalności. To właśnie na podstawie tych oczekiwań, które zwykle określa się jako specyfikację, tworzony jest szczegółowy terminarz stworzenia i wdrożenia aplikacji wraz z jej wyceną. Wyceniane są koszty, związane ze stworzeniem, testowaniem i wdrożeniem aplikacji, co niekiedy powoduje konieczność sięgnięcia po dodatkowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym nowa aplikacja będzie bezawaryjnie działać w oparciu o dostęp do konkretnego systemu. Jednak nawet najbardziej doskonały program czy aplikacja może nie działać poprawnie, zatem należy sprawdzić jej funkcjonalność, ale również wydajność czy też poziom integracji z innymi systemami i programami, aby ocenić jej przydatność i celowość wdrożenia.

Testy aplikacji jako ważna część procesu

Nawet w najbardziej doskonałych pod względem informatycznym programach i aplikacjach mogą wystąpić nieoczekiwane problemy, wynikające z niedostosowania ich w wystarczającym stopniu do istniejących systemów. Problemy, które mogłyby się pojawić wraz z wdrożeniem aplikacji, można zminimalizować poprzez testowanie aplikacji przez firmę https://supportdevs.com/viability_prototyping/ w różnych kontekstach. Podstawowe testy to testy funkcjonalne, które sprawdzają przede wszystkim poziom dopasowania aplikacji do wymagań użytkowników. Takie testy są bardzo często stosowane przed finalnym wdrożeniem aplikacji jako testy akceptacyjne i testy odbioru. Równie istotne są testy wydajnościowe, pozwalające na sprawdzenie działania systemu w sytuacjach skrajnych. Takie sytuacje mogą wynikać ze zbyt dużej liczby użytkowników końcowych, którzy będą korzystać z aplikacji w tym samym czasie, ale również mogą być efektem przeciążenia systemu. W celu zapewnienia ciągłości działania ważne są także testy integracyjne, które pozwalają na uniknięcie sytuacji kryzysowych.