Blog

Wygodna obsługa analiz i raportów

Największą zaletą oprogramowania Enova jest jego multifunkcjonalność. System opiera swoje działanie na modułach, które po odpowiednim skompletowaniu są w stanie wspierać określone procesy zachodzące w firmie. Dostosowują się one do mobilności i preferencji pracowników, a także rozmiarów przedsiębiorstwa. Wszystkie moduły obecne już w systemie Enova365, w każdej chwili rozbudować można o kolejne.

Baza programu

Do najbardziej istotnych opcji oprogramowania Enova należy obsługa analiz i raportów. W standardzie dostępne są ich gotowe wzorce, które można w łatwy sposób eksportować do arkusza kalkulacyjnego z każdego miejsca obecnego w systemie. System Enova tworzy również dowolne analizy księgowo-finansowe, opierające się na obrotach i saldach kont podanych w bazie księgowej Enova365. Podlegają one również automatycznemu, dynamicznemu uaktualnieniu. Wyspecjalizowane raporty oraz analizy danych znajdujących się w operacyjnej bazie programu tworzyć można w bardzo prosty sposób, jednocześnie nie obciążając przy tym serwera głównego. Wszystkie dane prezentowane są w formie wygodnych i przejrzystych wykresów, a przekrojowe ich zestawienia zawierają informacje zawarte także w pozostałych modułach systemu Enova265.

Sprawozdanie i planowanie

Oprogramowanie Enova służy również to tworzenia sprawozdań, których obecność wymagana jest przez przepisy prawne. Tworzone są także plany wydatków, dzięki czemu kontrolowanie ich wykonania oraz zaangażowania środków budżetowych jest bardzo wygodne. Dane podawane są w ujęciu kwotowym oraz procentowym. System Enova ułatwia również przeglądanie rozrachunków. Dotyczy to zarówno analizy środków pieniężnych oraz prognozowania płatności w wybranym okresie czasu, a także zestawiania zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wydatkami i wpływami oraz wprowadzanie i wyprowadzanie przepływów finansowych.

Dokumentacja i informacje

Za pomocą systemu Enova365 definiowane są także opisy kontrolingowe. Dotyczy to wszystkich dokumentów obecnych w systemie, zarówno własnych, jak i zewnętrznych. W ten sposób określić można bardzo precyzyjną strukturę opisów analitycznych. Daje to podstawę do analizy przychodów oraz kosztów związanych z realizowaniem określonych działań i zadań. Oprogramowanie Enova tworzy również dekrety informacyjne, zawierające dane na temat kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów oraz sposobów ich zaksięgowania. System Enova365 tworzy również budżety dla projektów, poprzez planowanie kwot przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Więcej informacji na stronie http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/.