Blog

Zarządzaj projektami z PRINCE2

Ci z nas, którzy chociaż trochę zdążyli już poznać specyfikę pracy w nowoczesnych firmach, wiedzą na pewno doskonale, jak wielkie znaczenie ma zarządzanie projektami. Dzięki odpowiednim jego metodom, kadra menedżerska może dokładnie sterować pracą zespołu i kontrolować postęp prac.

Optymalizuj zasoby!

Wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania projektami, takich jak między innymi znany i ceniony niemal na całym świecie PRINCE2 pozwala doskonale rozłożyć wszystkie prace niezbędne do sfinalizowania projektu i tym samym niemal do zera zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek opóźnień. Swoją popularność metody te zawdzięczają na pewno optymalizacji wykorzystywania poszczególnych zasobów, wśród których wymienić można między innymi czas, dostępny sprzęt, budżet i zasoby ludzkie.

PRINCE2 – to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania projektami. Chociaż z oczywistych względów takich systemów powstało ostatnimi laty naprawdę sporo, to szczególną popularnością cieszy się wśród nich właśnie PRINCE2. Trudno jednak tak dużemu zainteresowaniu wspomnianą metodyką się dziwić – wszak słynie ona z wysokiej skuteczności oraz ogromnej różnorodności, które sprawiają, że bez obaw można wykorzystywać je we wszelkiego rodzaju projektach z najróżniejszych branży. Źródeł tak dużej skuteczności szukać należy na pewno w jasno określonych podstawowych właściwościach tego systemu – zakłada on bowiem ściśle określony czas rozpoczęcia i ukończenia prac, zdefiniowanie oczekiwanych produktów projektu – które zresztą w tym systemie odgrywają zdecydowanie najważniejszą rolę – oraz określenie działań niezbędnych do osiągnięcia celu, puli zasobów i struktury organizacyjnej projektu.

 

Kilka słów o historii metodyki PRINCE2

System jest jednym z nie tylko najpopularniejszych, ale również najstarszych. Początków tej metodyki szukać należy na pewno w systemie PROMPT, który opracowany został już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Na jego gruncie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych agenda CCTA opracowała bezpośredni pierwowzór opisywanego systemu, czyli PRINCE. Został on pomyślany przede wszystkim jako system z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw informatycznych, jednak z czasem zaczął być wykorzystywany również przez firmy spoza tej branży. W wyniki licznych zmian, mających na celu dostosowanie go do zmieniających się wciąż realiów rynkowych, powstał PRINCE2, który w niewiele zmienionej wersji wykorzystywany jest dziś przez korporacje z większości krajów świata.

prince2