Blog

Biura rachunkowe Katowice

Biura rachunkowe Katowice

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z wieloma formalnościami, których chyba każdy wolałby unikać. Związane jest to z ogromną odpowiedzialnością, gdyż każdy błąd może stać się przyczyną problemów. W celu zmniejszenia takiego ryzyka, na przeciw oczekiwaniom klientów wychodzą biura rachunkowe.

Biura rachunkowe z Katowic – korzystać?

Biura rachunkowe są podmiotami gospodarczymi, świadczącymi usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej. W imieniu zleceniodawcy i na jego rzecz świadczy usługi w zakresie płac, kadr i rachunkowości, a jednocześnie pełni często funkcję doradcze również w wielu innych kwestiach.

W początkowych etapach prowadzenia działalności gospodarczej, jej właściciele, w celu zmniejszenia kosztów, próbują prowadzić sprawy rachunkowe sami. Z czasem okazuje się jednak, że staje się to niezmiernie trudne lub wręcz niemożliwe. Mają wówczas możliwość utworzenia w swoich strukturach działu księgowości i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Takie rozwiązanie niesie ze sobą spore koszty. Niezbędny jest bowiem zakup odpowiedniego sprzętu, profesjonalnego oprogramowania, czy ciągłego szkolenia pracowników. Wiąże się z tym niemałe ryzyko. Istnieje również inna możliwość. Wszelkie obowiązki z zakresu księgowości i rachunkowości można przekazać na rzecz biura rachunkowego. Mimo, iż często koszty związane z przekazaniem obowiązków są wysokie, klienci coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie. Dlaczego?

Przekazanie zobowiązań zmniejsza ryzyko, a co za tym idzie, w dłuższej perspektywie czasu, przyczynia się do zmniejszenia kosztów. Warto podkreślić, iż zawarcie umowy z biurem rachunkowym stanowi dla nas pewnego rodzaju zabezpieczenie. Bowiem w przypadku szkody odniesionej przez przedsiębiorcę, wskutek nieprawidłowego działania biura, może on dochodzić swoich praw i domagać się należnego odszkodowania. Możliwość taką zapewnia przedsiębiorcom art. 471 Kodeksu cywilnego. Procedura taka uruchamia polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego, które pokrywa szkody wyrządzone podczas świadczenia usług.

Mobilne biura rachunkowe z Katowic

Zwiększenie liczby biur rachunkowych na rynku wymaga od nich stosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania klientów i pozyskiwania nowych zleceniodawców. Z jednym z takich rozwiązań wyszły biura rachunkowe z Katowic, które w swojej ofercie posiadają tzw. mobilne biura rachunkowe. Biur tego rodzaju w pow. Katowice jest obecnie około 79, więc wprowadzanie takich propozycji do oferty wydaje się rzeczą bardzo sensowną i świadczy o efektywności polityki biur na śląsku. Ale czym właściwie są mobilne biura? Rozwiązanie to pozwala na skorzystanie z usług biur rachunkowych w siedzibie przedsiębiorcy. Wydaje się to najbardziej praktyczne w przypadku dużych zleceniodawców, którzy generują ogromne ilości dokumentów, których ciągły transport były uciążliwy, czy nawet niemożliwy. Pozwala to skrócić czas załatwiania wszelkich spraw urzędowych i wpływa pozytywnie na współpracę pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniobiorcą.

Biura rachunkowe z Katowic – podsumowanie

Pamiętać należy, iż sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależne jest od niezakłóconego i efektywnego działania rachunkowości na każdym etapie prowadzenia firmy. Współcześnie kwestią drugorzędną wydają się sprawy kosztów związanych z korzystaniem z usług biur. Liczy się przede wszystkim rzetelność i kompetentność, jak również innowacyjność oferowanych rozwiązań. Sprzężenia zwrotne, wciąż zachodzące między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, usprawniają współpracę i prowadzą do ciągłego rozwoju w branży. Bo przecież jakże trudne i nieefektywne byłoby istnienie jednego, bez drugiego…