Blog

Cele, do jakich sporządzana jest wycena wartości firmy

Cele, do jakich sporządzana jest wycena wartości firmy

Do różnych działań właścicieli firm wykonywane są indywidualne wyceny wartości przedsiębiorstw. Mogą one różnić się założeniami oraz doborem wskaźników i metod wyliczeń. Pozwalają na łatwiejsze podejmowanie decyzji lub negocjacje z partnerami biznesowymi. Wyróżniono trzy grupy takich wycen.

Wyceny związane ze zmianą własności podmiotów gospodarczych

Łączenie i przejmowanie przedsiębiorstw wymaga znajomości wartości podmiotów gospodarczych. Wycena przedsiębiorstw pomaga ocenić realną wartość firm i odpowiednio sporządzić umowy handlowe. To również pozwala ustalić podział udziałów własnościowych w stosunku do wniesionego kapitału i wartości niematerialnych.

Odpowiednio przygotowana wycena pozwala na szybsze przeprowadzenie negocjacji i łatwiejsze wypracowanie stanowisk obu stron umowy. W tym wypadku podmiot przeprowadzający wycenę powinien mieć dostęp do wszystkich danych, aby pozyskać informacje o stanie firmy i jej finansach.

Wyceny przygotowane do projektów unijnych dofinansowań

Projekty unijne wymagają wkładu własnego, który może być wniesiony w formie rzeczowej. W tym wypadku firma musi przedstawić wycenę określonej części majątku i podania tej wartości we wniosku do projektu. Aby taka wycena przedsiębiorstwa nie mogła być podważona, musi ona opierać się na wskazanych przez komisję konkursową wskaźnikach.

Wiele instytucji wymaga wyceny po zrealizowaniu projektu. To pozwala pokazać jaki wpływ miała inwestycja na wartość całej firmy. To również pokazuje właścicielowi, jaki skutek odniósł przeprowadzony projekt. To pozwala na analizę skutków oraz wskazywanie słabych punktów w planowaniu. Wycena przedsiębiorstw może być również powodem ustalenia klasyfikacji wniosków o dotację.

Analiza wartości firmy w przypadku szukania udziałowców.

Bez przygotowanej analizy przedsiębiorstw nie można mieć możliwości sporządzenia oferty dla inwestorów. Szukają oni takich danych w prospektach emisyjnych akcji. Pozwala to na wyliczenie stopnia pokrycia takiego papieru wartościowego przez majątek firmy. W tym wypadku jest to możliwość uzyskania wyższego dochodu z emisji akcji na giełdzie.

Jeżeli celem firmy jest duży zewnętrzny inwestor lub grupa kapitałowa często takie podmioty same zlecają wycenę według swoich potrzeb. Tak uzyskane dane wprowadzane są do analizy ryzyka i ułatwiają podjęcie decyzji o inwestycji. W tym wypadku liczą się wszystkie składniki takie jak majątek oraz wartość znaku towarowego i rozpoznawalność na rynku.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC