Blog

CV po angielsku – sprawdź poprawność zanim wyślesz do pracodawcy

CV po angielsku – sprawdź poprawność zanim wyślesz do pracodawcy

Skuteczne CV potrafi zainteresować rekruterów działających w imieniu pracodawcy na tyle, że zaproszą kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Jak napisać CV po angielsku, aby nie zamknąć przed sobą szans na takie spotkanie? Nawet doskonała znajomość języka nie wystarczy – warto poznać zasady tworzenia CV lub resume po angielsku.

CV czy resume – na czym polega różnica?

W Wielkiej Brytanii powszechnie przyjętą formą zawodowego „opisywania siebie” jest curriculum vitae. To nic innego jak życiorys zawodowy, czyli chronologiczny spis form kształcenia oraz przebiegu zatrudnienia wraz z opisem zajmowanych stanowisk, zakresu obowiązków oraz wyszczególnieniem osiągnięć zawodowych.

Podobnie kandydaci do objęcia posady podają informacje o sobie w Irlandii oraz w Nowej Zelandii. W Ameryce Północnej – na terenie USA i Kanady formą powszechnie stosowaną jest resume. Nie musi być ono chronologiczne, nie musi zawierać wszelkich informacji dotyczących kształcenia czy zatrudnienia – resume nastawione jest na pochwalenie się sobą i swoimi osiągnięciami zawodowymi. Przy takim podejściu o przyjęciu do pracy może zadecydować jeden sukces sprzedażowy, czy udana konstrukcja sprzed lat, o ile będzie to rzecz przydatna dla nowego pracodawcy. W Australii stosuje się obie formy – CV i resume.

CV po angielsku, czyli jakich błędów nie wolno popełnić

Po pierwsze w CV nie wolno popełnić żadnego błędu językowego. Jeśli ktoś pisze, że zna język na poziomie zaawansowanym, to musi mieć to odbicie w nienagannych konstrukcjach składniowych i poprawności językowej. Nigdy nie wolno dosłownie tłumaczyć polskiego CV na język angielski – idiomy, oboczności gramatyczne, wyjątki od reguł językowych wybrzmią w tłumaczeniu dziwnie i sztucznie, a system komputerowej rekrutacji lub rekruter czytający osobiście na pewno negatywnie zweryfikują autora i nie dadzą mu szansy na rozmowę kwalifikacyjną.

Czego nie wolno umieścić w CV po angielsku?

Choć polskie i angielskie CV są chronologicznym zapisem kariery zawodowej, to z punktu widzenia zawartości innych treści oba dokumenty różnią się w sposób znaczący. Brytyjscy pracodawcy w obawie przed oskarżeniami o dyskryminację nie akceptują życiorysów z fotografiami, z informacjami dotyczącymi wieku, płci, koloru skóry czy pochodzenia. Z punktu widzenia pracodawcy takie dane nie mają znaczenia dla kompetencji zawodowych. Umieszczanie wymienionych informacji jest błędem, który skutkuje odrzuceniem aplikacji jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną.W Wielkiej Brytanii nie umieszcza się formuł RODO, ale jeśli firma działa na rynku polskim, to taką formułę ze zgodą na przetwarzanie danych należy umieścić.

Generator CV – sposób na bezbłędne dokumenty

Internet pełen jest wzorów, gotowych CV i rad, jak należy taki dokument napisać. Dla osób niepewnych swoich kompetencji językowych można polecić skorzystanie z generatorów CV. To nowoczesne narzędzie, dostęp do którego można zakupić online i stworzyć poprawne CV. Koszt generatora nie jest wysoki i wart efektów, tym bardziej, że poprawnie napisany życiorys zawodowy może nam otworzyć drogę do bardzo atrakcyjnej, dobrze opłacanej pracy.