Blog

Czy pracodawca może zlecić przeprowadzenie kursu BHP online?

Czy pracodawca może zlecić przeprowadzenie kursu BHP online?

Okresowe kursy BHP organizowane są w celu aktualizacji wiedzy pracowników w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W czasie kursu pracownicy również uzupełniają widzę na temat występujących w zakładzie pracy zagrożeń, a także uczą się prawidłowo oceniać wiążące się z nimi ryzyko. Elementem kursu jest również nauka reagowania w sytuacjach awaryjnych. Czy kurs musi odbywać się w zakładzie pracy? Kursy BHP online – czy pracodawca może je zlecić?

Czy kursy BHP muszą odbyć się w zakładzie pracy?

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się corocznie i każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy ma obowiązek wziąć w nich udział? Regulują to obowiązujące w każdym zakładzie pracy przepisy BHP, oraz odpowiednie przepisy prawa pracy. Warto zaznaczyć, że organizowane kursy tego rodzaju mają charaktery wyłącznie teoretyczny. Osoba prowadząca szkolenia przedstawia kursantom konkretne, przygotowane wcześniej materiały i stara się przekazać wiedzę na tematy związane z omawianym zagadnieniem. Pracownicy szkoleni są z podstaw związanych z tym, czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy, oraz na jakie w swojej pracy mogą napotkać zagrożenia. Znając zagrożenia pracownicy powinni być w stanie ocenić ryzyko. Dysponując tą wiedzą pracownik powinien wiedzieć, jak zastosować ją w sytuacji awaryjnej.

Kursy BHP przez internet – czy to możliwe?

Jak widać doskonale na powyższym przykładzie, całe szkolenie mogłoby się odbyć równie dobrze gdzie indziej. Ze względu na to, że odbywa się one w (zapewne dużej) grupie, uwaga prowadzącego kurs jest rozproszona pomiędzy poszczególnych kursantów i finalnie każdy z nich otrzymuje mniej.

Rozwiązaniem wydają się być kursy BHP przez internet. Tego rodzaju przedsięwzięcia są zazwyczaj związane z możliwością osiągnięcia przez pracodawcę realnych korzyści. Korzyści te biorą się z faktu, że BHP szkolenie online, jako że odbywa się za pośrednictwem internetu, może mieć równie dobrze w domu pracownika, poza godzinami pracy, albo w systemie rozliczenia za poświęcony na przejście danego szkolenia czas. BHP szkolenie online prowadzone są z wykorzystaniem bardzo ciekawych, atrakcyjnych dla pracowników pomocy multimedialnych. Właśnie to sprawia, że pracownicy odbywający kursy bhp online najczęściej wynoszą z kursów o wiele więcej niż wynieśli by z kursów tradycyjnych.