Blog

Dochód pasywny – jak go osiągnąć?

Dochód pasywny – jak go osiągnąć?

Inwestycje w nieruchomości wydają się dobrym rozwiązaniem zarówno w czasie kryzysu, jak i rozkwitu gospodarki. Dotyczy to zarówno budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Dzięki zakupowi szeregu nieruchomości możliwe jest zapewnienie sobie dochodu pasywnego – gotówki wpływającej na konto bez pracy. To alternatywa dla pracy na etacie czy własnego biznesu.

Jakie nieruchomości warto wybierać na inwestycje?

Przed zakupem pierwszej nieruchomości, która ma zostać przeznaczona na cele inwestycyjne warto zastanowić się jaka powinna ona być. Czy planujemy podnieść jej standard, czy chcemy szybko ulokować w niej najemców aby wkład się zwracał? Nieruchomości inwestycyjne, które mają przynieść dochód pasywny powinny mieć możliwość szybkiego podniesienia standardu. Wynajem jest wtedy szybszy i bardziej opłacalny. Odpowiednia lokalizacja również jest istotnym czynnikiem. Posiadając nieruchomość, która sama na siebie zarabia można rozpocząć poszukiwania kolejnej. Dopiero pełna gama rożnych budynków da poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego. W razie problemów z jednym lokalem inne będą pokrywać pojawiającą się stratę. Zaś właściciel będzie mógł skupić się na aktywności która sprawia mu przyjemność.

Rynek obejmujący nieruchomości inwestycyjne w Polsce to rynek dużego ryzyka

W znakomitej większości polskie prawo chroni najemców, a nie właścicieli lokali. Nawet nieuczciwy najemca jest chroniony przed eksmisją czy wypowiedzeniem umowy najmu. Jak się chronić przed sytuacjami gdy najemca chce żyć za pieniądze właściciela i dodatkowo niszczy lokal? Niestety jest to bardzo trudne, szczególnie jeśli nieuczciwa okaże się kobieta posiadająca dzieci. Dlatego każdego najemcę trzeba dokładnie sprawdzać, a nawet prosić o referencje z poprzednio wynajmowanego mieszkania. Pewną furtką jest tak zwany najem okazyjny. W oświadczeniu notarialnym najemca określa, że ma lokal do którego może się wyprowadzić w przypadku ustania umowy lub jej rozwiązania. Umowa musi być jednak regularnie odnawiana, a to pociąga za sobą koszty.