Blog

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych to proces, któremu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą na pełnych księgach rachunkowych.

Inwentaryzacja – terminy

Przyjęło się, że Inwentaryzacja środków trwałych jest przeprowadzana w ostatnim dniu roku obrotowego. Często rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, więc następuje to ostatniego dnia grudnia. Jednak ustawa o rachunkowości pozwala na wybór także innej daty. Zgodnie z zapisami ustawy należy inwentaryzację rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego w przedsiębiorstwie. Co do zakończenia to tu data maksymalna to 15 dzień następnego roku. Biorąc pod uwagę, iż większość firm stosuje rok obrotowy równy kalendarzowemu, można przyjąć, że inwentaryzacja środków trwałych musi nastąpić w okresie 1 października do 15 stycznia.

Inwentaryzacja – sposoby

Inwentaryzacja środków trwałych to ich rozliczenie na podstawie jednej z trzech metod. Pierwszym i najczęściej stosowanym jest spis z natury. Można go używać do składników majątku, które są mierzalne, policzalne i które można dokładnie przeliczyć. Drugą metodą jest potwierdzenie sald, które polega na potwierdzeniu składników pasywów i aktywów między kontrahentami. Co ważne potwierdzenie sald musi nastąpić w sposób dwustronny, czyli każda ze stron musi potwierdzić saldo. Trzecią metodą jest weryfikacja stanu ewidencyjnego. Jest to metoda stosowana w przypadku środków trwałych, do których z różnych względów może być utrudniony dostęp. Ta metoda jest stosowana na przykład do gruntów czy praw do nieruchomości. Opiera się natomiast na porównaniu stanów w księgach z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych.

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji zależy przede wszystkim od rodzaju składników majątkowych danego przedsiębiorstwa. Większość firm ma składniki majątku przeważnie policzalne, więc najpopularniejszą metodą od wielu lat jest spis z natury.