Blog

Kto może zostać adwokatem?

Kto może zostać adwokatem?

Kancelaria adwokacka w Katowicach to miejsce, gdzie można załatwić wiele różnorodnych spraw. Zwykle każda kancelaria adwokacka w katowicach świadczy usługi, które w głównej mierze polegają na udzielaniu porad prawnych, czy też prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych. Ponadto w miejscu tym możemy sporządzić różnorodne pisma i projekty umów, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Kto może zostać adwokatem?

Choć mogłoby się wydawać inaczej, to warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy prawnik (czyli absolwent wydziału prawa szkoły wyższej) jest adwokatem. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że by zostać adwokatem, po ukończeniu studiów prawnicze, należy ukończyć tzw. aplikację adwokacką. Dopiero wówczas można pracować, udzielając porad prawnych lub reprezentując swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Do głównych obowiązków adwokata należy udzielanie porad i reprezentacja danej osoby przed sądem, a także sporządzanie opinii i występowanie przed urzędami. Co więcej, warto zaznaczyć, że adwokat ma obowiązek zachowania tajemnicy wszystkich informacji, jakich dowiedział się podczas współpracy z klientem. Co więcej, tu warto wspomnieć, że adwokaci posiadają swego rodzaju kodeks postępowania, którego zasad oczywiście nie mogą łamać. Wśród głównych reguł, których muszą przestrzegać adwokaci wymienia się zakaz narzucania komukolwiek pomocy prawnej, a także tradycja nieumieszczania reklam swoich kancelarii i usług w mediach masowych. Tak naprawdę adwokatem może zostać każda osoba, która cieszy się tzw. dużym poważaniem społecznym, czyli wręcz nieskazitelną opinią. Osoba ubiegająca się o tytuł adwokata musi też posiadać pełnię praw obywatelskich i oczywiście musi ukończyć studia kierunkowe, a następnie odbyć aplikację. Aczkolwiek i od tego istnieją pewne wyjątki, ponieważ np. adwokatem może zostać profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także prawnik, który przez 3 lata pracował w tej branży.

Zakres działalności kancelarii adwokackiej

Wszelkie działania kancelarii adwokackiej obejmują prowadzenie różnorodnych spraw cywilnych, w tym np. o zapłatę należności, spraw odszkodowawczych czy też spadkowych, Adwokaci zajmują się również prowadzeniem rozwodów, separacji i spraw alimentacyjnych. To do nich można zgłosić się, jeżeli walczysz o władzę rodzicielską czy w przypadku postępowania o podział majątku dorobkowego. Wiele kancelarii specjalizuje się w prawie pracy lub sprawach karnych, karnych skarbowych, bądź tymczasowych aresztowań. Adwokaci mają więc pełne ręce roboty.