Blog

Na czym polega zarządzanie klientami?

Na czym polega zarządzanie klientami?

System informatyczny, którego celem jest zarządzanie klientami, to zbiór metod i strategii, które umożliwiają budowanie długotrwałych związków z klientami. Jego zadaniem jest zwiększenie skuteczności sprzedaży, a także zmniejszenie kosztów. Zarządzanie to jest skupione na budowaniu lojalności wobec firmy.

Zarządzanie klientami – dwa aspekty systemu

System zarządzania klientami można rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze jako zbiór strategii, metod działania konkretnej firmy wobec jej stałych, albo przyszłych klientów. Jest to swego rodzaju filozofia działania przedsiębiorstwa w stosunku do indywidualnego podejścia. Wyraźnie widać tu odejście od masowego marketingu. Sprzedaż wielu produktów jednemu klientowi, zdobywanie zamówień od obecnych kontrahentów to zadania, w których pomaga system do zarządzania relacjami z klientem, który jest tu najważniejszy.Drugim aspektem jest wykorzystywanie tego systemu jako informatycznego. Ma on najczęściej budowę modułową, a także szereg dostępnych funkcji. Powinien on współpracować z innymi systemami firmy, wszystko po to, aby uzyskać jak najwięcej danych, takich jak ewidencja, grupowanie kontaktów, zarządzanie projektami oraz wiele innych dotyczących klienta.

Trzy obszary zastosowania systemu do zarządzania relacji z klientami

Trzema głównymi zastosowaniami tego systemu są działania operacyjne, analityczne i komunikacyjne.

Operacyjny system zarzadzania klientami obejmuje wszystkie te obszary, które stykają się z przedsiębiorstwem, czyli fakturowanie, wystawienie rachunków, rejestrację zamówień, a zatem wszystko, co związane jest ze sprzedażą.Analityczne działania obejmują hurtownie danych i dostarczanie konkretnych danych, które ułatwią proces decyzyjny.

Komunikacyjne działania dotyczą bezpośredniego kontaktu z klientem.

Korzyści z właściwego zarządzania klientami

Do najważniejszych korzyści należą wzrost satysfakcji i lojalności klienta, poprawa rentowności firmy, a także zwiększenie przychodów, przy równoczesnej redukcji kosztów.