Blog

Odbiór odpadów w rękach gmin

Odbiór odpadów w rękach gmin

Obowiązujące obecnie uregulowania związane z gospodarką odpadami nakładają na samorządy gminne obowiązek kompleksowego zorganizowania całego systemu związanego z odbiorem i ich utylizacją Dawniej obowiązująca sytuacja, w której to właściciele nieruchomości samodzielnie podpisywali umowy na odbiór odpadów odeszła w niepamięć już kilka lat temu. Obecnie właściciele nieruchomości mają jedynie obowiązek uiszczania opłaty, nakładanej przez gminy.

Gmina wszystko załatwi

Obecnie obowiązujące uregulowania weszły w życie wraz z początkiem lipca 2013 r. Hasłowo ta zmiana została wówczas określona przez prasę jako “rewolucja śmieciowa”. W istocie miała ona bowiem charakter rewolucyjny. Dość dobrze funkcjonujący wcześniej system samodzielnego dogadywania się z firmami wywozowymi został zastąpiony odgórną regulacją.

Jak wygląda to w praktyce można przeczytać chociażby na stronie https://forestodpady.pl, stanowiąca witrynę internetową jednej z firm specjalizujących się w tego typu usługach. Całość praktycznej strony zorganizowania wywozu i utylizacji odpadów spada bowiem na firmy, które każda gmina ma obowiązek wyłonić w drodze zorganizowanego przetargu.

Mieszkańcy muszą płacić

Gmina oczywiście nie organizuje tego wszystkiego za darmo. Zgodnie z regulacjami ustawowymi w zamian za zapewnienie odbioru odpadów spod każdej posesji ich właściciele mają obowiązek uiszczania comiesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłat, które są wyższe niż wcześniejsze ceny za indywidualne świadczenie tej usługi.

Co szczególnie istotne system nie obejmuje jednakże wszystkich odpadów. Wciąż część z nich, takich jak chociażby opony od samochodów, odpady medyczne, odpady spożywcze, ścieki komunalne, czy też odpady budowlane mieszkańcy w znacznej części muszą utylizować na własną rękę, korzystając chociażby z ofert takich, jak zawarta na stronie https://forestodpady.pl.

Firmy to nie mieszkańcy

Co jeszcze dziwniejsze całym systemem nie zostały objęte firmy. Oznacza to ni mniej ni więcej, że każdy przedsiębiorca musi w dalszym ciągu organizować wywóz śmieci ze swojej firmy na własną rękę. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku firm małych, jednoosobowych, które często mieszczą się w domach ich właścicieli.

Są oni zmuszenie korzystać z ofert, takich jak zamieszczona na stronie https://forestodpady.pl, bowiem nie mają prawa wyrzucać śmieci firmowych do pojemników na odpady, które wyrzucają z domu. Absurd jest tutaj widoczny gołym okiem, ale za złamanie zakazów grożą wysokie kary, podlegające egzekucji administracyjnej.