Blog

Proces powstawania węglików spiekanych

Mianem węglika spiekanego określa się sproszkowany materiał metalurgiczny, który jest kompozytem cząstek węglika metalu oraz odpowiednio bogatego w metaliczny kobalt spoiwa. Węgliki spiekane które mają być stosowane do skrawania metalu, zawierają decydowaną większość fazy twardej. Dzięki temu nawet zużyty produkt może zostać oddany do skupu węglików spiekanych.

Metal poddawany metalurgii

Za pomocą sprasowania proszku lub przy wykorzystaniu technik formowania wtryskowego w bryłę, formowany jest kształt płytki z węglika spiekanego. Bryła jest następnie spiekana do pełnej gęstości. Węgliki metalu odpowiadają za najważniejsze czynności dotyczące regulowania proporcji, a także twardości i udarności. Przy danej zawartości fazy spoiwa, drobniejszy rozmiar ziarna związany jest również z wyższą twardością.

Cechy spoiwa

Udarność i odporność na odkształcenia plastyczne kontrolowane są przez ilość i skład spoiwa bogatego w kobalt. Jeżeli jego wielkość jest równa ziarnu węglika metalu, może skutkować otrzymaniem bardziej wytrzymałym gatunkiem. Może on być bardziej podatny na zużycie, wynikające z odkształcania plastycznego. Związane jest to również ze zbyt dużą kruchością materiału, która może skutkować niska zawartość spoiwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ węgliki spiekane służą m.in. do produkcji elementów tnących w różnych narzędziach. Zużyte noże tokarskie można oddać na skup węglików spiekanych na przykład http://zlomweglika.pl/zlom-weglikow-spiekanych jest to jeden z większych skupów metali na śląsku.

Dodatkowe składniki

W celu zwiększenia twardości na gorąco oraz tworzenia gradientów, dodawane są również regularne węglikoazotki. Gradienty przydatne są do łączenia udarności krawędzi ze zwiększoną odpornością na odkształcenia plastyczne. Zadaniem regularnych węglikoazotków skoncentrowanych na krawędzi skrawającej, jest zwiększenie twardości na gorąco tam, gdzie jest to wymagane. Oprócz krawędzi skrawającej, struktura węglika metalu bogatego w spoiwo jest w stanie zapobiec złamaniom i pęknięciom podczas pracy. Jeżeli jednak przygotowane narzędzie ulega uszkodzeniu, warto zanieść je na skup węglików spiekanych.