Odbiór odpadów w rękach gmin

Odbiór odpadów w rękach gmin

Obowiązujące obecnie uregulowania związane z gospodarką odpadami nakładają na samorządy gminne obowiązek kompleksowego zorganizowania całego systemu związanego z odbiorem i ich utylizacją Dawniej obowiązująca sytuacja, w której to właściciele nieruchomości samodzielnie podpisywali umowy na odbiór odpadów odeszła w niepamięć już kilka lat temu. Obecnie właściciele nieruchomości mają jedynie obowiązek uiszczania opłaty, nakładanej przez gminy.
czytaj więcej →