Blog

Tereny inwestycyjne. Na czym polega ich przygotowanie?

Tereny inwestycyjne. Na czym polega ich przygotowanie?

Raporty z ostatnich lat mówią wyraźnie, że rynek terenów inwestycyjnych jest w Katowicach (i w nieco mniejszej mierze – również na całym Górnym Śląsku) jednym z najlepiej rozwiniętych w Polsce. Z czego wynika taki stan rzeczy?

Jakie kwestie są najważniejsze, jeśli chodzi o przygotowanie takich gruntów?

Aby odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zainteresowania terenami inwestycyjnymi w stolicy Górnego Śląska, należy najpierw rozgraniczyć dwa typy takich gruntów. Pierwszy to te przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe, drugi obejmuje natomiast nieruchomości adresowane do szeroko pojętego sektora przemysłowego. W obu przypadkach województwo śląskie – na czele z Katowicami – wypada bardzo dobrze.

Ze względu na sporą liczbę mieszkańców Konurbacji Górnośląskiej, tereny inwestycyjne w Katowicach często służą deweloperom. Również pod względem rozwoju przemysłu Śląsk od lat znajduje się w czołówce polskich regionów. Wiele firm to wysoko wyspecjalizowane zakłady, potrzebujące gruntów o określonej specyfice. Jak jednak wygląda proces przygotowania gruntów?

Tereny inwestycyjne Katowice. Jak powinna wyglądać dokumentacja?

Jeśli chodzi o przygotowanie terenów inwestycyjnych w Katowicach (a także innych miastach) do sprzedaży, jednym z najważniejszych etapów jest z całą pewnością przygotowanie dokumentacji. Dzięki niej potencjalny inwestor może ocenić, czy dana nieruchomość spełnia jego oczekiwania, a jej specyfikacja pozwala na realizację jego zamierzeń.

Co wchodzi w skład dokumentacji terenów inwestycyjnych?

Poza parametrami oraz informacjami o stanie prawnym i ograniczeniach (np. położeniu na terenie krajobrazu chronionego lub objęciu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), ważnym jej składnikiem są też ekspertyzy.

Tereny inwestycyjne w Katowicach. Kiedy ich status reguluje spec-ustawa?

Niektóre tereny inwestycyjne w Katowicach mogą być zagospodarowane wyłącznie na warunkach określonych w spec-ustawie. Dotyczy to przede wszystkim gruntów, na których zrealizowane będą inwestycje kolejowe, energetyczne (w tym jądrowe) czy telekomunikacyjne.

Osobna kwestia to konieczność zdobycia zgód administracyjnych na przeprowadzenie poszczególnych czynności. Może to być między innymi wycięcie drzew lub odrolnienie działki. Przygotowanie terenu pod względem prawnym jest więc trudnym zadaniem, wymagającym sporej ilości czasu. Stanowi też jeden z kluczowych etapów przekazania gruntu do inwestora.