Blog

Uprawnienia g3 – zakres przygotowania do pracy

Uprawnienia g3 – zakres przygotowania do pracy

Osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych są obecnie bardzo poszukiwanymi pracownikami w wielu branżach. Szczególnie dotyczy to różnych zawodów, gdzie fachowa wiedza poparta ukończeniem szkoleń i kursów dokształcających jest niezbędna. Jednym z takich zawodów jest monter różnego rodzaju instalacji, które obecnie działają w sposób zintegrowany.

Co kryje się pod pojęciem uprawnienia g3?

Tego rodzaju uprawnienia do wykonywania zawodu dopuszczają osoby, które przeszły szkolenie dla gazowników i ukończyły je stosownym certyfikatem do pracy na stanowiskach związanych z montażem, eksploatacją, konserwacją oraz kontrolami urządzeń, instalacji i sieci gazowniczej, które przesyłają, przetwarzają oraz produkują paliwa gazowe.

Uzyskane drogą szkolenia uprawnienia gazowe dają możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy pod względem wynagrodzenia, a także wyboru dużych koncernów, które taką działalnością się zajmują.

Jakie urządzenia mogą obsługiwać osoby, które ukończyły szkolenie dla gazowników?

Specjalistyczne szkolenie dające uprawnienia g3, dopuszczają osoby z takimi kwalifikacjami do obsługi urządzeń produkujących paliwa, generatorów gazu, maszyn uzdatniających i przetwarzających paliwa gazowe, a także zbiorniki i inne urządzenia, służące do magazynowania tego rodzaju paliw płynnych.

Pracownicy posiadający uprawnienia gazowe mogą obsługiwać sieci rozdzielcze o różnym poziomie ciśnienia, a także przemysłowe odbiorniki gazu i turbiny gazowe. Posiadający stosowne uprawnienia do pracy mogą wykonywać czynności kontrolne, obsługując aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia sterujące pracą sieci i instalacji w sposób fachowy i bezpieczny.

Jakie zagadnienia są poruszane na szkoleniach dla gazowników?

Szkolenia obejmują kompleksową wiedzę na tematy związane z gazownictwem. Omawiane jest prawo energetyczne, właściwości gazu i jego zastosowanie w przemyśle, wymogi dotyczące pracy przy instalacjach i urządzeniach obsługujących sieci przesyłu oraz przetwarzania paliw gazowych.

Integralną częścią szkoleń są zagadnienia z dziedziny BHP, usuwania awarii i sposoby zapobiegania wszelkim zagrożeniom na stanowisku pracy gazownika. Ważnym aspektem szkoleń dla gazowników jest także ochrona środowiska.