Blog

Uprawnienia zawodowe dla elektryków

Uprawnienia zawodowe dla elektryków

Wykonywanie zawodu elektryka wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Ich rodzaj oraz tryb określają konkretne przepisy prawne. Trzeba także wiedzieć, że uprawnienia dla elektryków różnią się od siebie w zależności od tego w jakich warunkach będzie wykonywana praca.

Rodzaje uprawnień dla elektryków

Jak wspomniano elektryczny mogą uzyskiwać różnego rodzaju uprawnienia. Do tych cieszących się największą popularnością należą uprawnienia budowlane, uprawnienia biegłego sądowego, uprawnienia rzeczoznawcy oraz specjalisty SEP, a także uprawnienia umożliwiające wydawanie certyfikatów energetycznych dla budynków. Jak zatem widać zakres uprawnień jest niezwykle szeroki. Niektóre z nich funkcjonują od wielu lat, inne natomiast powstały niedawno i są odpowiedzią na zmiany w gospodarce.

Uprawnienia SEP

Od kilku już lat bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP. Co ważne uprawnienia te uzyskać mogą tylko ci elektrycy, który są członkami Stowarzyszenia Elektryków Polski. Jest to warunek konieczny. Oprócz tego kandydat na rzeczoznawcę musi wykazać się także wykształceniem wyższym oraz min. 5 letnią praktyką zawodową. Odbyć należy także specjalne szkolenie sep. Nieco inaczej jest w przypadku specjalisty SEP. Konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego technicznego oraz specjalistycznego kursu.

Kursy i egzamin SEP

Jak wspomniano kandydat musi ukończyć kursy SEP oraz pozytywnie zdać egzamin. Ten odbywa się w formie ustnej. Kandydat musi wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy przed komisją egzaminacyjną. Przed przystąpieniem do egzamin odbyć powinno się szkolenie SEP. Kurs taki odpowiednio przygotowuje kandydatka do egzaminu. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje właściwe świadectwo kwalifikacyjne.

Ważność certyfikatów SEP

Trzeba wiedzieć, że certyfikaty SEP nie są wydawane na zawsze. Posiadają one termin ważności i wynosi o 5 lat. Po tym czasie konieczne jest przeprowadzenie okresowej kontroli uprawnień. W takiej sytuacji warto jest także przejść kursy SEP. Dzięki temu można jeszcze bardziej ugruntować swoją wiedzę oraz umiejętności. Certyfikat SEP jest niezwykle ważny. Otwiera nowe i dużo lepsze możliwości zawodowe. Nie może zatem dziwić jego duża popularność w branży elektrycznej.