Blog

Zakres usług oferowanych przez biuro rachunkowe Katowice

Każde biuro rachunkowe jest nieco inne, zarówno ze względu na specjalizację zatrudnionych w nim pracowników, jak i na zakres oferowanych usług. Oczywiście większość z nich oferuje szeroko pojętą księgowość Katowice i posiadający tu swoje siedziby przedsiębiorcy wiedzą doskonale, że niejednokrotnie zakres usług oferowanych przez biura rachunkowe dostosowywany jest do potrzeb danego zleceniodawcy. Za co zatem odpowiadają biura rachunkowe Katowice wiedzą, że zakres ich usług może być bardzo zróżnicowany.

Księgowość tak, ale nie każda


Z czym najczęściej kojarzy się biuro rachunkowe Katowice mogą stwierdzić, że ich usługi wiążą się z rachunkowością i ogólnie pojętą księgowością. Firmy w różny sposób rozliczają się z prowadzonej działalności, przy czym największy wpływ na takie rozliczenia ma rodzaj zarejestrowanej działalności oraz fakt, czy firma jest płatnikiem podatku VAT. Najprostszym rodzajem działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą rozlicza się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednak nie każde biuro rachunkowe w Katowicach zajmuje się rozliczaniem takiej działalności, podobnie jak nie każde biuro chce się zajmować rozliczaniem przedsiębiorców płacących ryczałt. Z drugiej strony na rynku usług księgowych są obecne biura rachunkowe, które specjalizują się jedynie w tym rodzaju usług.

Rozliczenia finansowe i księgowe


Prowadzenie w imieniu klienta jego kont rachunkowych i dokonywanie rozliczeń finansowych to zaledwie wycinek oferowanych usług. Biura rachunkowe opisują otrzymane dokumenty w postaci papierowej, archiwizują je oraz dokonują niezbędnych zapisów w księgach handlowych oraz rachunkowych. W przypadku firm prowadzących działalność handlowo-produkcyjną ważnym elementem księgowości jest również rejestr podatku VAT, który niektóre firmy mogą odzyskać. Niektóre rodzaje księgowości pozwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu większej liczby poniesionych wydatków, co skutkuje niższą należnością podatkową, jaką przedsiębiorca musi zapłacić na rzecz organów skarbowych.

Wiele biur rachunkowych zajmuje się także reprezentacją przedsiębiorcy przed organami skarbowymi. Coraz częściej zakres tych usług jest poszerzany dodatkowo o rozliczenia z pracownikami oraz uwzględnia konieczność prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym również prowadzenie teczek pracowniczych oraz archiwizację dokumentacji kadrowej. Takie usługi są jednak oferowane jedynie przez wybrane biura rachunkowe w Katowicach, mogą być jednak zlecane na rzecz innych podmiotów.

W poszukiwaniu biura rachunkowego warto odwiedzić stronę http://www.union.katowice.pl/.